Talent Academy – för framgångsrika konsultbolag som letar morgondagens talanger

Överbrygger behovet av kompetens där ni som mest behöver det!

Talent Academy är ett unikt utbildningskoncept för Microsoft-partners som redan före examen vill attrahera och rekrytera morgondagens konsultalanger inom IT. Genom ett certifieringsgrundande utbildningskoncept kombinerat med praktisk erfarenhet bygger vi rätt kompetens och erfarenhet redan under studietiden.

Nu startar vi tredje omgången av Talent Academy! För dig som är kandidat är ansökan nu öppen

Arbete i skarpa konsultprojekt, kontinuerlig coaching och utbildning ger nya konsulter.

Talent Academy är skapat kring ett skräddarsytt utbildningsupplägg anpassat till kandidaternas schema under sitt sista studieår på en utbildning inom IT. Talent Academy inleds med ett specialiserat boot camp för att ge rätt förutsättningar att komma snabbt i arbete. Därefter arbetar kandidaten under terminen, parallellt med studierna, i skarpa projekt hos ett av Microsofts partnerbolag.

Detta kombineras med en kontinuerlig coaching och kompletterande utbildningar för att så snabbt som möjligt kunna bygga sin kompetens som konsult.

Efter avlutat program har kandidaten vid sin examen ett attraktivt CV med både certifieringar och arbetslivserfarenhet samt att Microsoft-partnern får en flygfärdig konsult.